Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola

           

 

  Vezető: Prof. Dr. Bari Ferenc
  egyetemi tanár, akadémiai doktor
  Tel.:+36 (62) 546-842,  +36 (62) 545-077
  E-mail: bari.ferenc@med.u-szeged.hu
  SZTE SZAOK, TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet
   
  Helyettes:
Prof. Dr.  Nógrádi Antal
  tanszékvezető egyetemi tanár
  Tel: +36 (62) 545-786
  e-mail: nogradi.antal@med.u-szeged.hu
  SZTE SZAOK Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
  6724 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 40.
   

Adminisztrátor:

Kapásné Pleskó Andrea

 

e-mail: plesko.andrea@med.u-szeged.hu

 

Tel: +36 30 293-3296

Aktuális témakiírások

Doktori Iskolánk témavezetőinek témakiírásai az alábbi linken érhetőek el:

https://doktori.hu/index.php?menuid=116&lang=HU&lid=116&lang=HU&num=112&tol=0

Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola témavezetői és hallgatói
Tervezett doktori védések az iskolában
Tervezett és megtörtént doktori védések az iskolában


2016. szeptember 1. előtt indult képzés dokumentumai
Működési szabályzat
Képzési terv
Minőségbiztosítási terv

Önértékelés (2009)

2016. szeptember 1. után induló képzés dokumentumai
Működési szabályzat
Képzési terv
Minőségbiztosítási terv

Külföldi kapcsolatok

A doktori képzés és fokozatszerzés követelményei az ÁOK-n

Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola képzési programjai

  1.  Neuroendokrinológia

Alprogramvezető: Dr. habil. Bagosi Zsolt PhD, egyetemi docens

SZTE SZAOK Kórélettani Intézet, 6701 Szeged, Semmelweis u.1.

E-mail: bagosi.zsolt@med-u-szeged.hu

Telefon: +36 62-545-112

     Kötelező tantárgyak:

Neuroendokrinológia 1.

Neuroendokrinológia 2.

Biopolimerek kémiája

 

 2.  Idegtudomány

 

Alprogramvezető: Prof. Dr. Jancsó Gábor, az MTA doktora, professor emeritus

SZTE SZAOK Élettani Intézet,  6720 Szeged, Dóm tér 10.

E-mail: jancso.gabor@med.u-szeged.hu

Telefon: +36 62-545-099

       Kötelező tantárgyak:  

Neurofiziológia 1.

Neurofiziológia 2.

Neuroanatómia

3.    3. Gasztroentereológia

Alprogramvezető: Prof. Dr. Czakó László, az MTA doktora, egyetemi tanr

SZTE SZAKK Belgyógyászati Klinika

6725 Szeged, Kálvária sgt. 57.

E-mail: czako.laszlo@med.u-szeged.hu

Telefon: + 36 62-545-186

       Kötelező tantárgyak:

    Gasztrointestinális rendszer endokrinológiája

    Gasztrointestinális rendszer molekuláris fiziológiája és patológiája

    Korszerű diagnosztikus és terápiás endoszkópia

3.     4. Életfolyamatok szabályozása, mérése és amalízise

Alprogramvezető: Prof. Dr. Bari Ferenc, az MTA doktora, egyetemi tanr

SZTE SZAOK, TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet

6720 Szeged, Korányi fasor 9.

E-mail:bari.ferenc@med.u-szeged.hu

Telefon: + 36 62-546-842

       Kötelező tantárgyak:

            Életjelenségek mérése

            Modern információtechnológia az orvostudományban

            Mérési adatfeldolgozás

Védések

2016 Kovács Gergő Molnár Judit Szabó Melinda
2015 Schäfer Balázs Balázs Anita Halmos Csányi Katalin
Pallagi Éva Varga Edina Dobos Ildikó
Oláh Orsolya Hajdúné Petrovszki Zita Bálint Anita
2014 Csibri Péter Kemény Lajos Tóth Andrea
Pajer Krisztián Lipták Nándor Fazakas Csilla Tünde
Maléth József Csabafi Krisztina Anna Zádor Ferenc
Judák Linda
2013 Lückl János Schnúr Andrea Barkóczi Balázs Zoltán
Pallagi Petra Geisz Andrea Dr. Czepán Mátyás
Kóbor Jenő Hunya Ákos Gábor Terzin Viktória
2012 Annaházi Anita Gombkötő Péter Dr. Rokszin Alice
Mező Tamás Bálintné Gyenes Andrea Nagyéri György Dr. Gecse Krisztina
Jójárt Julianna Szigeti Csaba
2011 Simon Dóra Ignáth Imre
Dr. Németh István Balázs Lehoczkyné Birkás Erika
Dr. Bagosi Zsolt Dr. Mracskó Éva
Kaposvári Péter Dr. Pálffy Andrea
2010 Paizs Melinda Dr. Farkas Klaudia
Biczó György Dr. Hajdú Ildikó Tóth Ferenc
  Dr. Braunitzer Gábor Nagy Attila Dr. Nagy Helga
  Dr. Mécs László Dr. Szentirmai Éva Klement Éva
  Dr. Tuboly Gábor Dr. Kapás Levente Rosta Judit
       
2009 Bodóné Sipos Eszter Juhász Gábor  
  Dr. Lenti Laura Wilhelm Imola  
  Dr. Márkus Zita Radács Marianna  
       
2008

Beke Szabolcs

Horváth Viktor

Dr. Róka  Richárd

  Berényi Antal

Institóris Ádám

Dr. Rosztóczy András

 

Csákvári Eszter

Ioja Enikő

Szabolcs Annamária

 

Csányi Gábor

Keresztes Attila

Szalóki Tibor

 

Eördegh Gabriella

Oroján Iván

Szemenyei Erzsébet

  Farkas Elek Attila

Ózsvári Béla

Venglovecz Viktória

 

Farkas Gyula

Paróczy Zsuzsa

Zimmermann Alíz

       
2006 Tompa Tamás    
       
2004  Bujdosó Erika    
       

Doktori értekezések

2014 Csibri Péter Kemény Lajos Tóth Andrea
Pajer Krisztián Lipták Nándor Fazakas Csilla Tünde
Maléth József Csabafi Krisztina Anna Zádor Ferenc
Judák Linda
2013 Lückl János Schnúr Andrea Barkóczi Balázs Zoltán
Pallagi Petra Geisz Andrea Dr. Czepán Mátyás
Kóbor Jenő Hunya Ákos Gábor Terzin Viktória
   
2012 Annaházi Anita Gombkötő Péter Dr. Rokszin Alice
Mező Tamás Bálintné Gyenes Andrea Nagyéri György Dr. Gecse Krisztina
  Jójárt Julianna Szigeti Csaba
       
2011 Simon Dóra Ignáth Imre
Dr. Bagosi Zsolt Lehoczkyné Birkás Erika
Kaposvári Péter Dr. Pálffy Andrea
       
2010 Paizs Melinda Dr. Farkas Klaudia
  Biczó György Dr. Hajdú Ildikó Tóth Ferenc
  Dr.Braunitzer Gábor Nagy Attila Dr. Nagy Helga
  Dr. Mécs László Dr. Szentirmai Éva Klement Éva
  Dr. Tuboly Gábor Dr. Kapás Levente Rosta Judit
       
2009 Bodóné Sipos Eszter

Juhász Gábor

 
 

Dr. Lenti Laura

Wilhelm Imola

 
 

Dr. Márkus Zita

Radács Marianna

 
       
2008

Beke Szabolcs

Horváth Viktor

Dr. Róka  Richárd

Berényi Antal

Institóris Ádám

Dr. Rosztóczy András

Csákvári Eszter

Ioja Enikő

Szabolcs Annamária

Csányi Gábor

Keresztes Attila

Szalóki Tibor

Eördegh Gabriella

Oroján Iván

Szemenyei Erzsébet

Farkas Elek Attila

Ózsvári Béla

Venglovecz Viktória

Farkas Gyula

Paróczy Zsuzsa

Zimmermann Alíz

     
2006 Tompa Tamás    
       
2004  Bujdosó Erika    

Tézisek (magyar)

2012 Dr. Rokszin Alice
Szigeti Csaba
2011 Simon Dóra
Lehoczkyné Birkás Erika
Ignáth Imre
2010 Dr. Braunitzer Gábor
  Dr. Tuboly Gábor
  Dr. Hajdú Ildikó
  Nagy Attila
  Tóth Ferenc
  Klement Éva
  Rosta Judit
2009 Bodóné Sipos Eszter
Dr. Lenti Laura
Dr. Márkus Zita
  Wilhelm Imola
  Radács Marianna
2008  Ózsvári Béla

Tézisek (angol)

2012 Dr. Gecse Krisztina
2011 Dr. Bagosi Zsolt
Kaposvári Péter
2010 Paizs Melinda
  Dr. Farkas Klaudia
  Biczó György
  Dr. Mécs László
  Dr. Kapás Levente
  Dr. Szentirmai Éva
  Dr. Nagy Helga
2009 Juhász Gábor

SZTE SZAOK Doktori Iskolák kezdőlapja